Genebre

L’activitat principal de GENEBRE és el disseny, producció i comercialització de vàlvules i accessoris per al control de fluids, tant per al sector de la construcció (instal·lacions d’aigua, calefacció, gas i energia solar), com per al sector industrial i griferia domèstica per a cuines i banys; i griferia per a col·lectivitats. Els productes de GENEBRE es poden agrupar en quatre grans línies:

• Línia Hidrosanitaria: vàlvules i accessoris de llautó.
• Línia Industrial: vàlvules i accessoris per a aplicacions industrials.
• Línia Griferia: griferia domèstica per a cuina, bany i dutxa.
• Línia Col·lectivitats: griferia per a instal·lacions públiques.


Facebook


Twitter


Linkedin


Youtube